متخصصین

دکتر علی اکبر رئوف صائب

ریاست کلینیک تخصصی دیابت پارسیان

دیابتولوژیست

دکتر مجتبی سپهری شاملو

متخصص داخلی،غدد،دیابت

دکتر فهیمه محمدزاده شبستری

دیابتولوژیست

دکتر ابراهیم هوشیار

مسئول فنی آزمایشگاه کلینیک تخصصی دیابت پارسیان

دکتری علوم آزمایشگاهی

دکتر محمدرضا چهکندی

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر محمدرضا واحدی جو

دیابتولوژیست

دکتر حمید پیله ور

دیابتولوژیست

دکتر آوا علیان

متخصص مغز و اعصاب

دکتر هدی صابری

داروساز

دکتر محمدعلی انصاری

متخصص قلب و عروق