متخصصین

آقای دکتر رئوف

دیابتولوژیست

 

آقای دکتر شاملو

دیابتولوژیست

متخصص داخلی و غدد

خانم دکتر شبستری

دیابتولوژیست

خانم دکتر آوا علیان

پزشک متخصص مغز و اعصاب

زمان حضور: سه شنبه ها

آقای دکتر پیله ور

دیابتولوژیست

آقای دکتر واحدی جو

دیابتولوژیست

زمان حضور: دوشنبه ها

 

آقای دکتر اعتمادی

پزشک عمومی

 

 

آقای دکتر انصاری

متخصص قلب و عروق

زمان حضور: چهارشنبه ها

 

خانم دکتر امیدوار

دیابتولوژیست

ساعات حضور: