دیابت و سفر

راهنمای سفر برای افراد مبتلا به دیابت
همانطور که بنگاه مسافرتی یا توریستی به شما خواهد گفت، برنامه ریزی ، کلید یک سفر موفق است. این مطلب خصوصا برای افراد مبتلا به دیابت صدق می نماید.- کمی احتیاط شما را تا راهی طولانی می برد و به شما درحفظ سلامتتان تا زمانی که در مسافرت هستید کمک می نماید.

دیابت و راهنمای سفر

انسولین در سفر