پرتال کلینیک تخصصی دیابت پارسیان
سبد خرید خالی است.

day1part2

 

 

 

 

 

سخنرانی اول : سرکار خانم دکتر اربابی | اندوکریولوژیست

 

 

 

 

دانلود فایل pdf  سخنرانی سرکار خانم دکتر اربابی

 

 

 

سخنرانی دوم : سرکار خانم لایق | اندوکریولوژیست

 

 

 

 

دانلود فایل pdf  سخنرانی سرکار خانم لایق

 

 

 

سخنرانی سوم: آقای دکتر مهاجری تهرانی | اندوکریولوژیست

 

 

 

 

 

دانلود فایل pdf  سخنرانی آقای دکتر مهاجری تهرانی

 

 

 

سخنرانی چهارم : سرکار خانم دکتر مظلوم |  اندوکریولوژیست

 

 

 

 

 

دانلود فایل pdf  سخنرانی سرکار خانم دکتر مظلوم